Velkommen til SKS

Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet (SKS) er et nationalt og tværsektorielt selskab, der har til formål at fremme professionel kommunikation i det danske sundhedsvæsen.

Vi er inddelt i tre undergrupper for henholdvist Forskning, Uddannelse og Arrangementer.

SKS er et forum for videndeling og drøftelse af undervisning, vejledning, kvalitetsudvikling og forskning med det mål at styrke professionel kommunikation i sundhedsvæsenet.

Aktiviteter i selskabet kan eksempelvis være:

  • Netværksmøder for forskellige interessegrupper
  • Kortlægning af nationale aktiviteter inden for professionel sundhedskommunikation
  • Seminarer rettet mod praksisudvikling, forskning, kvalitetssikring og vidensformidling
  • Afholdelse af nationale konferencer
  • Kurser